Controle naleving informatiebeveiligingsbeleid

De security compliance check helpt uw organisatie bij het controleren of het door u gestelde beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd binnen bijvoorbeeld onderliggende procedures of IT systemen. Een voorbeeld is een controle op de naleving van een clear-desk beleid of de correcte toegangsrechten van gebruikers op IT-systemen. Aan de hand van uw aangeleverde eisen controleren wij of deze wel zijn toegepast in uw organisatie.

Wilt u antwoorden op de volgende vragen:

  • Werkt mijn organisatie in lijn met het gestelde beleid?

  • Op welke punten voldoet mijn organisatie niet aan het beleid?

  • Wat moet er gebeuren om te zorgen dat het beleid wel wordt nageleefd?

Dan helpen wij u graag!

Hoe verloopt de security compliance check?

U levert het beleid of de eisen en de plekken waarop hierop getoetst dient te worden. Vervolgens vertalen wij dit naar een plan om de toetsing uit te voeren. Op basis van de eisen onderzoeken wij uw organisatie via bijvoorbeeld gesprekken of rapportages van uw IT-systemen. Wij werken nauw samen met mensen in uw organisatie om ervoor te zorgen dat we een correcte analyse kunnen uitvoeren.

  • Snel inzicht in of u er in uw organisatie conform verwachting wordt gewerkt.

  • Onafhankelijk maar betrokken.

  • Advies op maat.

Resultaat

De controle op naleving geeft uw organisatie duidelijkheid of er binnen uw organisatie wel of niet in lijn met het beleid wordt gehandeld. Het informatiebeveiligingsbeleid van een organisatie kan nog zo goed zijn, de bescherming valt of staat met de uitvoering.  De resultaten van ons onderzoek verwerken wij in een eindrapportage met een uitslag en concrete aanbevelingen.

KOM IN CONTACT

Advies nodig of of meer weten met wat koffie?
logo yourally