Privacy consultancy AVG/GDPR

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van kracht. Privacy wordt steeds belangrijker. De regelgeving wordt continu aangescherpt. Door al deze ontwikkelingen en veranderingen is dit een onderwerp waar organisaties structureel mee worstelen.

Wilt u antwoorden op de volgende vragen:

  • Voldoe ik aan de eisen van de AVG, en zo niet, hoe dan wel?

  • Waarmee dien ik ten aanzien van privacy rekening te houden bij een nieuwe bedrijfsactiviteit?

  • Handel ik met het gebruik van persoonsgegevens volgens de wet?

Dan helpen wij u graag!

Wat betekent de AVG voor mijn organisatie?

De AVG is bedoeld voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Door grote onzorgvuldigheid met de omgang van persoonsgegevens door verschillende organisaties besloot de Europese Unie in te grijpen.

Hierbij zijn er zowel interne als externe eisen aan organisaties gesteld. Dit houdt onder andere in dat het voor uw klanten makkelijker wordt om te zien hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt en op die manier invloed kunnen hebben op hun privacy-rechten. Daarnaast dient u te kunnen aantonen op basis van welke (juridische) grondslag u gegevens verzamelt, gebruikt en bewaart. Met name het delen van persoonsgegevens met andere partijen moet goed gefundeerd zijn. Concreet kan het verkeerd gebruiken van websiteanalytics zoals Google Analytics of het zonder legitieme basis vragen van bepaalde persoonsgegevens zoals een kopie van een ID, een overtreding zijn.

Wanneer u niet voldoet aan de AVG kan dit reputatieschade, of in het ergste geval hoge boetes tot gevolg hebben. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse waakhond binnen dit domein. In 2020 is voor enkele miljoenen aan boetes door deze instantie opgelegd.

Resultaat

Met onze Privacy consultancy AVG/GDPR krijgt u duidelijkheid en zekerheid het gebruik en beschermen van data. Met deze dienstverlening komt u niet voor verrassingen te staan. Verder leveren wij ook makkelijk te gebruiken tools aan om grip te blijven houden op privacy in uw organisatie

KOM IN CONTACT

Advies nodig of of meer weten met wat koffie?
logo yourally